PR-ondersteuning

Deze PR-ondersteuning is inbegrepen bij het expositie-arrangement.

Wat doen wij voor u aan PR?

 • Er wordt een pagina op deze website (hetweefhuis.nl) gepubliceerd met expositiegegevens. Naast de openstellingsinformatie, ook tekst en afbeeldingen van uw werk. Bovendien plaatsen we een link naar uw website of sociaal mediakanalen, als u dat doorgegeven heeft.
 • Wij sturen een (e-mail) nieuwsbrief van Het Weefhuis aan meer dan 1200 belangstellenden.
 • Er wordt een persbericht gestuurd naar de regionale media.
 • Wij sturen onze expositie-agenda naar verschillende regionale (digitale) media. De exposities zijn op de culturele agenda’s van verscheidene websites en folders terug te vinden, zoals UitdeZaanstreek, De Orkaan (de lokale digitale krant), Agenda-Zaanstreek.nl e.d.
 • Wij publiceren over de tentoonstelling op ons Facebook- en Instagram-account.

Aanleveren materiaal

Wij vragen u dringend alle informatie, tekst en afbeeldingen in een vroeg stadium aan te leveren. Om een en ander goed te kunnen plannen en te verwerken vragen we u de benodigde informatie en bestanden zo spoedig mogelijk in te dienen. U ontvangt daarvoor instructies na goedkeuring van uw aanvraag en het volgende formulier: Aanleverformulier voor exposanten – Het Weefhuis.
U dient die informatie echter uiterlijk 6 maanden vóór aanvang van de expositie volledig in te leveren. Hierna kan daarop geen correctie meer aangenomen worden.

Wij hebben echt ruim de tijd nodig voor het stroomlijnen van al uw expositie informatie.  Denk aan: Het opmaken en versturen van diverse perspublicaties (papier en online), publicatie op onze eigen website, het verzorgen van een nieuwsbrief en het inroosteren van Weefhuis vrijwilligers etc. Houd u dus aan genoemde termijn anders kunnen wij het traject niet soepel voor u verzorgen. Ook zal er dan geen promotie kunnen plaatsvinden.

De promotionele tekst

Deze tekst voor o.a. het persbericht en diverse andere publicaties schrijft u zelf. Wij redigeren de tekst en leggen deze alleen aan u voor als wij van mening zijn dat er ingrijpende veranderingen moeten worden aangebracht. In de tekst kunt u iets vermelden over het (thema van) te exposeren werk en/of uw loopbaan als kunstenaar. Onderaan het persbericht plaatsen we uw naam, telefoonnummer en e-mailadres als “Noot voor de redactie”. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt, maar dienen voor de redactie, zodat zij contact met u kunnen opnemen indien gewenst.

Afbeeldingen

Verder krijgen we minstens twee, -.jpg of -.jpeg, afbeeldingen in hoge resolutie (!). Bij te kleine bestanden is het onmogelijk om een mooi resultaat te krijgen voor promotiemateriaal. Verwerk a.u.b. de titel van het werk én de naam van de kunstenaar in de bestandsnaam: ‘zelfportret_rembrandt_1.jpg’, dit om verwarring te voorkomen. Afbeeldingen worden ook gebruikt op onze website.

Tips voor extra publiciteit

Wij hopen natuurlijk met u dat u veel bezoekers zult krijgen. Hieronder volgen enkele tips en suggesties wat u zelf nog zou kunnen doen.

 • U kunt persoonlijke uitnodigingen sturen aan uw relaties. Verwijs bijvoorbeeld naar het bericht op onze website.
  In het geval van een digitale uitnodiging kunt u een weblink in uw uitnodiging meesturen.
 • Via sociale media; verspreid ons evenement over de expositie in eigen kring.
 • Het organiseren van een officiële opening geeft de expositie een meerwaarde; bovendien is het leuk om vrienden en relaties daarvoor uit te nodigen.
 • Via RTV-NH, de plaatselijke radio- en tv-zender, kunt u ook een melding maken van uw expositie. Zij zijn graag bereid informatie over uw item op te nemen in hun programma. Volgens zeggen wordt er goed naar dit programma geluisterd. Bel daarvoor doordeweeks met 088 8505707 en spreek dan uw tip in op de voicemail; of bel op de zaterdag en zondag direct met het programma tussen 8 en 10 uur. Mailen kan ook maar dan wel uiterlijk vrijdagochtend naar de redactie: agenda@rtvnh.nl.
 • U kunt de media benaderen voor een interview.

Scroll naar boven