PR-ondersteuning

Deze PR-ondersteuning is inbegrepen bij het expositie-arrangement.

Wat doen wij voor u aan PR?

 • Er wordt een pagina op onze website www.hetweefhuis.nl aangemaakt met tekst en afbeeldingen over uw expositie.
 • Wij plaatsen een evenement op Facebook en houden onze volgers op de hoogte.
 • Wij sturen de nieuwsbrief van Het Weefhuis via e-mail aan meer dan 1200 belangstellenden.
 • Er wordt een persbericht gestuurd naar de regionale media.
 • Er wordt een aantal posters in kleur vervaardigd en door ons verspreid op verschillende locaties in de Zaanstreek. (Voor eventuele extra posters die u zelf kunt gebruiken leest u verderop meer.)
 • Wij sturen onze expositie-agenda naar verschillende regionale publicaties; de exposities zijn op de culturele agenda’s van verscheidene websites en folders terug te vinden, zoals UitdeZaanstreek, De Orkaan (de lokale digitale krant), Agenda-Zaantreek.nl e.d.

Aanleveren materiaal

Wij vragen u tekst en afbeeldingen te verzorgen. Om een en ander goed te kunnen verwerken vragen we u de benodigde informatie en bestanden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken vóór de expositie op te sturen naar pr@hetweefhuis.nl.

De tekst

De tekst voor het persbericht schrijft u zelf (200 – 400 woorden) . Wij redigeren de tekst en leggen deze alleen aan u voor als wij van mening zijn dat er ingrijpende veranderingen moeten worden aangebracht. In de tekst kunt u iets vermelden over het te exposeren werk en/of uw loopbaan als kunstenaar. Onderaan het persbericht plaatsen we de volgende tekst en we vragen u de ontbrekende gegevens aan te vullen:

“Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met [uw naam]; telefoon: [uw telefoonnummer]; email: [uw emailadres].

Afbeeldingen

Verder krijgen we ook graag wat beeldmateriaal. De afbeeldingen moeten van bestandsformaat -.jpg /-.jpeg zijn. Zorg voor een zo groot mogelijke bestandsafmeting; bij kleine bestanden zal het moeilijker zijn een mooi resultaat te krijgen voor de pers en de poster. Afbeeldingen worden ook gebruikt op onze site of Facebook. In het geval er sprake is van meerdere exposanten vragen wij u de naam van de exposant in de titel van de afbeelding te verwerken, bijvoorbeeld ‘rembrandt_1.jpg’. Dit om verwarring te voorkomen.
Graag tenminste een aantal afbeeldingen met minimaal 300 ppi × 10 × 15 cm zijn.

Afmetingen afbeeldingen ter referentie:
Pixels per inch breedte x hoogte in pixels breedte x hoogte in cm breedte x hoogte in inch
300 ppi 1772 px x 1181 px 15 cm x 10 cm 24,6 x 16,4 inch
72 ppi 1772 px x 1181 px 62,51 cm x 41,66 cm 5,9 x 3,9 inch

Tips voor extra publiciteit

Wij hopen natuurlijk met u dat u veel bezoekers zult krijgen. Hieronder volgen enkele tips en suggesties wat u zelf nog zou kunnen doen.

 • U kunt tegen een vergoeding extra posters bestellen bij onze huisdrukker* om in uw eigen omgeving te verspreiden. (Actuele prijslijst kunt u vragen bij de drukker.)
 • U kunt persoonlijke uitnodigingen sturen aan uw relaties. Verwijs bijvoorbeeld naar het bericht op onze website en Facebook.
  In het geval van een digitale uitnodiging kunt u een weblink in uw uitnodiging meesturen.
 • Via sociale media; Het Weefhuis heeft ook een Facebookpagina – verspreid ons evenement over de expositie in eigen kring.
 • Het organiseren van een officiële opening geeft de expositie een meerwaarde; bovendien is het leuk om vrienden en relaties daarvoor uit te nodigen.
 • Via RTV-NH, de plaatselijke radio- en tv-zender, kunt u ook een melding maken van uw expositie. Zij zijn graag bereid informatie over uw item op te nemen in hun programma. Volgens zeggen wordt er goed naar dit programma geluisterd.
  Bel daarvoor doordeweeks met 088 8505707 en spreek dan uw tip in op de voicemail; of bel op de zaterdag en zondag direct met het programma tussen 8 en 10 uur. Mailen kan ook maar dan wel uiterlijk vrijdagochtend naar de redactie: agenda@rtvnh.nl.
 • U kunt de media benaderen voor een interview.

Huisdrukker voor extra materiaal

Indien u tegen extra vergoeding extra posters voor verspreiding in uw buurt of netwerk wenst raden wij u aan dit tijdig aan te geven i.v.m. planning van het ontwerp en afhankelijk van wanneer u zelf het drukwerk in huis wilt hebben.
De verzorging van het druk-/printwerk is in handen van onze vertrouwde huisdrukker:
Heijnis & Schipper Drukkerij bv
Back-Upstraat 12
1033 NX Amsterdam
075-6401730
info@heijnis-schipper.nl 
www.heijnis-schipper.nl 
Met hen kunt u overleggen over aantallen en afmetingen van flyers, posters en/of uitnodigingen. Klik hier voor de prijslijst. NB: onder voorbehoud van prijswijzigingen; voor meest actuele informatie raden wij u aan even te overleggen met Heijnis & Schipper via e-mail of per telefoon.

Scroll naar boven