Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Het Weefhuis verwerkt van haar exposanten, huurders, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u op de een of andere wijze gebruik maakt van de locatie van Stichting Het Weefhuis of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan het Weefhuis verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Het Weefhuis
Lagedijk 39
1544 BB Zaandijk
Tel: 075 622 4380
KvK nummer: 34 34198677

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Het Weefhuis en voor welk doel
2.1    In het kader van het versturen van de nieuwsbrief en reserveringen, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:·

  1. voor- en achternaam
  2. e-mailadres(sen)
  3. telefoonnummer (bij reserveringen)

2.2   In het kader van het verhuren van de locatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, naam organisatie
  2. a) adresgegevens en eventueel postadres
    b) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
    c) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts.

E-mail berichtgeving:

Stichting Het Weefhuis gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Stichting Het Weefhuis toe te kunnen zenden. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

3. Bewaartermijnen

Stichting Het Weefhuis verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het tijdstip dat u zich heeft afgemeld. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Het Weefhuis passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Het Weefhuis gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via een e-mail naar info@hetweefhuis.nl van Stichting Het Weefhuis kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Het Weefhuis zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3  Indien u een klacht mocht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u zich tot ons te wenden. Wij zullen dan onze best doen tot  een overeenkomst te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt U zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie: info@hetweefhuis.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Versie 2.2 – 4 november 2023

Scroll naar boven