Belgische meesters

Belgische meesters
Belgische meesters

Wanneer

15 feb 2022
20:00 - 21:00 uur

Activiteit

Lezing

Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur van Museum Singer Laren, komt uitleg geven over de lopende tentoonstelling ‘Belgische Meesters’, die nog tot 27 februari in het museum te zien is. Deze titel refereert aan Belgische kunstenaars in de periode 1850 tot 1950, van James Ensor tot René Margritte.

links: George de Goetere – portret van de vrouw van de kunstenaar
Rechts: Paul Delvaux

De tentoonstelling Belgische Meesters, samengesteld uit hoogtepunten van het Brusselse Museum van Elsene, biedt een overzicht van de Belgische klassiek moderne kunst. Aan bod komen respectievelijk het impressionisme, symbolisme, luminisme, fauvisme, expressionisme en surrealisme.

De kunstwerken zijn een weerspiegeling van de zoektocht naar vernieuwing en vrijheid van expressie in België tussen 1850 en 1950. Daarbij wisselen internationale invloeden en lokale karakteristieken elkaar af, evenals een sterke focus op de zichtbare werkelijkheid en een voorkeur voor de fantasie. Onze zuiderburen leggen daarbij een onmiskenbaar plezier aan de dag voor het bizarre en de vervreemding.

(Onder de afbeelding gaat de tekst nog verder.)

Links: Gustave De Smet – De zeearend
Rechts: René Magritte – De gelukkige schenker

Er zijn meesterwerken te zien van onder meer Léon Frédéric, Willy Finch, Georges Lemmen, Emile Claus, James Ensor, Jean Delville, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Jos Albert, Willem Paerels, Rik Wouters, Gustave De Smet, Frits Van den Berghe, Paul Delvaux en René Magritte.

Scroll naar boven